Edit Template

ALGEMENE VOORWAARDEN SNEAKERSPACT

  1. Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Sneakerspact en de klant.

1.2 Door gebruik te maken van de diensten van Sneakerspact, verklaart de klant zich akkoord met deze algemene voorwaarden.

  1. Dienstverlening

2.1 Sneakerspact verleent een shopping service aan de klant, waarbij Sneakerspact de gewenste producten voor de klant aankoopt.

2.2 Sneakerspact is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit, eigendom of levering van de producten die worden aangekocht door Sneakerspact in opdracht van de klant.

2.3 De klant is zelf verantwoordelijk voor het controleren van de producten bij ontvangst en het indienen van eventuele klachten bij de verkoper van de producten.

  1. Betaling

3.1 De klant dient het volledige bedrag van de bestelde producten en de servicekosten van Sneakerspact vooraf te betalen.

3.2 Bij annulering van de bestelling door de klant is het mogelijk dat er kosten in rekening worden gebracht door Sneakerspact. Deze kosten zullen vooraf worden gecommuniceerd met de klant.

  1. Aansprakelijkheid

4.1 Sneakerspact is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit de uitvoering van haar dienstverlening.

4.2 De klant vrijwaart Sneakerspact van alle aanspraken van derden die verband houden met de door Sneakerspact aangekochte producten en/of de dienstverlening van Sneakerspact.

  1. Geschillen

5.1 Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

5.2 Geschillen tussen Sneakerspact en de klant zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

  1. Wijzigingen

6.1 Sneakerspact behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen.

6.2 De gewijzigde voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die na de datum van wijziging worden gesloten.

 

 
 

Datum laatste aanpassing algemene voorwaarden: 03-04-2023

Copyright 2023 © All rights Reserved. Design by Online Revolution

Subscribe And Enjoy!

35% Discount

[contact-form-7 id="2568"]
I don't want to see this offer anymore
💬 Hulp nodig?
Scan de code